Misja

Firma vetplan® powstała na bazie ponad 18-letniego doświadczenia swoich założycieli w branży weterynaryjnej, zootechnicznej, finansowej oraz prawniczej.

Specjalizujemy się w pełnej obsłudze przedsiębiorstw rolnych w następujących dziedzinach:

  • obsługa weterynaryjna,
  • obsługa zootechniczna,
  • doradztwo w zakresie zasiewów,
  • obsługa księgowa dla gospodarstw rolnych,
  • dotacje,
  • ubezpieczenia,
  • kompleksowa obsługa prawna,
  • restrukturyzacja rolnictwa.

Misją vetplan® jest niesienie szeroko pojętej pomocy dla gospodarstw rolnych, którzy dbają o najwyższą jakość swoich upraw, planów i stad, zachowując przy tym pełną świadomość biznesową, ekonomiczną oraz prawną.

Dane Spółki

Spółka posiada swoją siedzibę w Warszawie przy, Al. Jerozolimskie 81 lok.7.10, 02-001 Warszawa, została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: KRS:0000484162, NIP:8971794018, REGON:022287579. Kapitał podstawowy spółki wpłacony w całości wynosi 100 000 zł oraz kapitał własny w wysokości ponad 9 000 000 zł.

Spółka posiada centrum operacyjne w Sopocie oraz posiada łącznie 7 placówek regionalnych.

Przewiń do góry