Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

VET PLAN Sp. z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn.zm.) przekazuje poniżej informacje na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych, mającą charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie VET PLAN

  • Administratorem podanych danych osobowych jest firma VET PLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001) Al. Jerozolimskie 81 lok.7.10
  • Wypełnienie formularza kontaktowego , formularza zapytania ofertowego lub przesłanie danych do przygotowania umowy oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się na stronie www.vetplan.pl. Dane będą przetwarzane przez VET PLAN w celu podjęcia przez VET PLAN na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem własnych produktów i usług VET PLAN. Państwa dane osobowe nie będą przekazane przez VET PLAN podmiotom trzecim chyba ze będzie to niezbędne do właściwego wykonania zawartej między stronami umowy.
  • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności o których mowa w pkt 2. VET PLAN informuje o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  • W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@vetplan.pl
  • Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od VET PLAN Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.

 

Nota Prawna

VET PLAN Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 81 lok.7.10, 02-001 Warszawa, KRS 0000484162 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony w całości ) 60.0000zł (zwane dalej VET PLAN) oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.vetplan.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty VET PLAN w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. VET PLAN dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z VET PLAN za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@vetplan.pl

 

VET PLAN zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całej strony www.vetplan.pl

 

VET PLAN nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.VET PLAN nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat firm z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

 

Niniejszy serwis - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością VET PLAN, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody VET PLAN.
Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę VET PLAN stanowią własność firmy VET PLAN, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez zgody VET PLAN

 

Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.

Partnerzy portalu